idialog

Samtalsterap i Jönköping

Bli mer av dig själv

Den typ av samtalsterapi jag praktiserar är gestaltterapi, en humanistisk och existentiell terapiform. Utöver det så kan jag använda mig av KBT metoder allt utifrån vad som är ditt behov. Samtalsterapin tar utgångspunkt i ändringens paradox, vilket innebär att ändring sker när du blir mer av det du alla redan är. Verklig ändring sker inte när du försöker bli eller vara någon annan eller något annat än vad du är. Som terapeut vill jag stötta och uppmuntra dig till och bli mer av dig själv.

Om samtalsterapi och Gestaltterapi

I gestaltterapin har vi uppmärksamhet på hela människan, kropp, tankar och känslor. Den har sin utgångspunkt i att människan själv har ansvar för sina val och handlingar detta i de begränsningar som omgivningen och situationen ger en. Gestaltterapin bygger också på insikten om att medvetenhet om dig själv sker i ögonblicket här och nu, detta i relation till andra människor.

Hur går det till

Jag som samtalsterapeut är därför inte “neutral” men önskar att möta dig, med mig själv och vara ett stöd i din process, att utveckla en större uppmärksamhet på det som är dina teman i livet. Ordet gestalt står för helhet, holismen och den humanistiska människosynen är grunden i gestaltterapin.

Under vår samtalsterapi lär du känna hur du gör för att vara den du är idag och hur du gör för att må som du gör. Den nya medvetenheten och insikten ger dig möjligheter att ta andra val i livet.

Lite bakgrund om Gestaltterapi

Gestaltterapin har sitt ursprung i gestaltpsykologin som fann att människor har ett behov av att skapa kompletta erfarenheter och därför själva lägger till det som fattas. Den har också rötter i existentialismens tankar om människans frihet och ansvar för att göra egna val.
Metoden i gestaltterapin kommer från filosofen E.Husserls fenomenologi där du hittar de viktigaste svaren genom att undersöka själva upplevelsen och det som är uppenbart i den.

Gestaltpsykologin utvecklades bland annat av Laura och Fritz Perls under 1940 talet. Redan 1934 tvingades paret att emigrera till Sydafrika för att undkomma nazismen, och det var där de skrev sin första bok om gestaltterapin. I slutet av 40 talet flyttar paret till New York och ansluter sig till en grupp av intellektuella och efter år av samarbete skapar de ett träningsinstitut av de första gestaltterapeuterna.

Till Sverige kom gestalt i mitten på 1970-talet och har sedan dess använts på många sätt och inom många olika områden t.ex. personlig utveckling/psykoterapi individuellt och i grupp, par- och familjeterapi, kris – och konflikthantering, organisationsutveckling, coaching och handledning. Idag är gestaltterapin en av de största psykoterapeutiska inriktningarna i Europa och U.S.A.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå