idialog

Idialog
Samtalsterapi, Parterapi, Psykosocial företagshälsovård Jönköping

Varmt välkomna till Idialog

Vi erbjuder samtalsterapi och parterapi samt psykosocial företagshälsovård med ett kraftfullt och effektivt stöd och utveckling för medarbetaren, gruppen och chefen vilket i sin tur leder till en mentaliserande organisation där ledare och medarbetare mår bra.

I samtalsterapin och parterapin är det i huvudsak gestaltterapin som vi använder oss av, vilken är en humanistisk och existentiell terapiform, men även av KBT utifrån behov.

Lite kort om gestaltterapi

  • Människans alla delar ses som en helhet.
  • Bygger på insikten om att medvetenhet om dig själv sker i ögonblicket här och nu.
  • Du blir i relation till andra och den miljö du befinner dig i.
  • Det är det genuina mötet här och nu som utgör grunden för terapin.
    Verklig förändring sker när du blir mer av dig själv.
  • Gestaltterapi skapar awareness som ger dig möjlighet att välja. Välja hur du gör dina relationer och hur du gör ditt liv.
    Gestaltterapi fungerar vid exempelvis ångest, svåra relationer, utmattning/stress, missbruk.
  • Använder bland annat utforskande samtal, bilder, rollspel, medvetenhets- och närvaroövningar samt kroppsmedvetenhet.

Psykoterapi och psykologisk behandling

Samtalsterapi

I terapin lär du känna hur du gör för att vara den du är idag och hur du gör för att må som du gör. Den nya medvetenheten och insikten ger dig möjligheter att ta andra val i livet.

Psykosocial företagshälsovård

Som företagare har du möjlighet att få ett avtal på psykosocial företagshälsovård, där du på kort tid kan få tillgång till professionell samtalsterapi. Idialog arbetar med stöd och utveckling till medarbetaren, gruppen och chefen.

Parterapi

Vill ni som par utforska er relation? Hur ni kommunicerar, vilka roller ni antar och hur ni gör i eran relation. I gestaltterapin ökar medvetenheten om hur ni gör i eran relation vilket kan ge er möjlighet att ta andra val om ni så önskar.

Psykisk ohälsa eller problem i relationer

I våra liv utmanas vi hela tiden av normen att prestera att vara perfekta, det råder en nolltolerans för fel och brister och i förhållande till normen så är det inte många som passar in. Vi behöver stöd för att leva med vår otillräcklighet, våra fel och våra brister för det är sådant livet är.
En del av oss behöver hjälp med terapi för att bli trygg på sin egenart och för att acceptera och godta sig själv som den du är och inte som andra vill att du skall vara.

Vill du bli trygg i din egenart, acceptera och godta dig själv som den du faktiskt är. Välkommen på terapi hos mig i Jönköping.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå