Stöd och utveckling till medarbetaren, gruppen och chefen.


Psykosocial Företagshälsovård i Jönköping

Kraftfull intervention för den enskilde medarbetaren

När medarbetaren av någon anledning inte är i balans påverkas inte bara dennes mående utan också arbetet påverkas. Utifrån en helhetssyn så arbetar idialog med värme, relation och engagemang för din medarbetare ska hitta tillbaks till välmående och balans mellan livets alla delar. Du som företagare har möjlighet att få ett avtal på psykosocial företagshälsovård, där du på kort tid kan få tillgång till proffesionell samtalsterapi.

Vi har stärkt vår kompetens inom ledarskapsutveckling, strategiutveckling, digital och digilog HR. Dessutom kan vi också erbjuda organisationer DISC och GDQ. Allt detta för att ledningsgrupper och företagets medarbetare skall kunna bryta destruktiva beteendemönster och nå gemensamma målsättningar och resultat.

Organisationsutveckling

Tydlig kommunikation , tydiga strukturer och en god företagskultur ger större nöjdhet på jobbet och det bidrar naturligvis till större effektivitet. Idialog erbjuder upplevelsebaserad utveckling av organisationens kultur och utveckling av individen. Vi arbetar med kommunikationsregler och arbetar gärna med företag över flera dagar med uppföljning av resultat.

Handledning och kompetensutveckling

Vi människor påverkar och påverkas av varandra och till det kommer den situation vi lever i privat och i arbete. Goda prestationer och ett gott samarbete kan störas av otydlig kommunikation, missförstånd och av att vi har olika verklighetsuppfattningar. Den handledning jag bedriver fungerar enligt principen att alla människor har sina subjektiva upplevelser av verkligheten och att ett gemensamt förhållningssätt skapas genom mötet mellan kollegor och ledningen. Handledningen blir då kompetensutveckling i praxis, och resultatet blir en ökad kompetens på individ nivå och en grupp som kan samarbeta mot ett gemensamt mål.

Handledningen ger alltså en ökad uppmärksamhet på de egna reaktionerna och vad som händer i relation till klient och kollegor. Handledningen har också en tydlig teoretisk förankring i psykoterapeutiska förhållningssätt/tekniker och i teorier i socialtarbete.

Individuell handledning

Handlar om att utveckla din yrkesutövning och att utveckla dig på det personliga planet. Handledningen är process inriktad och handlar om att medvetandegöra förhållningssätt, känslor och beteende, och hur du använder dig själv i mötet med den andre.

Chefshandledning

I chefshandledningen har vi fokus på ledarens personliga egenskaper till effektiv kommunikation. Vi tydliggör den personliga inre dialogen och sättet som chefen gör sin kontakt med sina medarbetare på. Detta är viktigt för att klara målsättningar och företagets visioner. Alltså en ledare behöver först kunna leda sig själv innan hon/han har möjlighet att leda andra.

När chefen och medarbetaren i för stor utsträckning visar sig för varandra i sin profession på bekostnad av det personliga så är risken att personliga aspekter kommer på undantag. Konsekvensen blir att kvaliteten på relationer försämras och att informella maktförbindelser styr. Idialog driver och stöttar processer som gör chefen trygg i sig själv och i sin ledarroll, vilket ger chefen förmåga att kommunicera på ett konstruktivt och personligt plan. Detta bygger en organisationskultur som genomsyras av målmedvetenhet och arbetsglädje.

 

Kontakta oss för psykosocial företagshälsovård i Jönköping

 

Psykosocial Företagshälsovård & Ledarskapsutveckling