Parterapi

Parterapi

Vill ni bägge utforska er relation? Hur ni kommunicerar, vilka roller ni antar och hur ni gör eran relation. I gestaltterapin ökar medvetenheten om hur ni gör eran relation vilket kan ge er möjlighet att ta andra val om ni så önskar. Målet blir att ni kan kommunicera på ett respekt fullt sätt med öppenhet och sårbarhet.

Många som kommer till parterapi gör det för att de upplever relationen som problematisk eller att ena parten vill bryta upp relationen.