Gruppterapi

Gruppterapi

Många upplever gruppterapin som effektiv vad det gäller den personliga utvecklingen. Frågor som vem blir jag tillsammans med andra människor och vågar jag säga det jag tänker blir ofta aktuellt. Tar jag för stor plats eller håller jag mig tillbaks i gruppen? Med en ökad medvetenhet och uppmärksamhet på vem jag blir och hur jag gör det tillsammans med andra så ser jag valen jag kan ta och möjligheten till att göra något annorlunda för att få det bättre med mig själv och andra. Stort fokus läggs på tillsammans skapa trygghet i gruppen för att vi tillsammans kan ge varandra stöd och utmaningar.

Du kan se gruppen som en arena där möjligheten alltid finns till att upptäcka hur du påverkar andra och hur du blir påverkad av andra. Tillsammans kan vi pröva nya vägar att handla för att se en utveckling i våra liv.

Gruppterapi på gestaltterapeutisk grund handlar om att lära genom egen upplevelse och där praktik och teori går hand i hand.